Dagens guldpris, låna för:

 • 340-360 kr / gram 23k-24k
 • 310 kr / gram 21k
 • 290-300 kr / gram 18k
 • 210 kr / gram 14k
 • 2:50-4 kr / gram Silver

Mer information om belåning av guld >>>

Aramia Pantbank AB
Götgatan 88, 11862 Södermalm

Box 20110, 10460 Stockhom

E-ppst: info@aramiapantbank.se 

Tel: 073-9300415 

Nytt till salu

Till Tradera


Regler vid belåning hos Aramia Pantbank

 • Du måste vara över 18 år, tag med din legitimation. Legitimation krävs alltid både vid nylån och lösen. Det tar vanligtvis mindre än fem minuter att värdera dina föremål.
 • Ett lån tecknas och du erhåller en pantsedel som fungerar som kvitto. Pantsedeln får inte överlåtas till någon annan. Pantsedeln har en utförlig beskrivning av de varor som lämnats i pant, lånebelopp och övriga villkor för lånet.
 • Då du löser lånet kvitteras pantsedeln, giltig legitimation krävs. Du kan lösa pant genom ombud varvid alla uppgifter i fullmakt på pantsedelns baksida måste fyllas i och både låntagarens och ombudets legitimation uppvisas.
  • Ombud kan omsätta låntagarens lån utan fullmakt.
 • Hela lånesumman samt räntor och avgifter måste betalas för att lånet skall kunna lösas. Skatteverket får uppgift om dina avdragsgilla räntor hos oss. Kvittot på det du betalat fungerar som kontrolluppgift.
 • Två månader efter lånets förfallodag säljs förfallen pant. Om du inte betalar räntan har pantbanken rätt att sälja varan två månader efter att lånet förfallit. För att ge dig en sista chans att lösa ditt lån meddelar vi via brev i god tid innan försäljning.
 • Låneavgiften beräknas per månad och erläggs vid lösen eller omsättning av lånet. Varje påbörjad månad av lånetiden räknas som en hel månad.
 • Efter förfallodatum tillkommer dröjsmålsränta.
 • Nivåerna på lånesumman varierar mycket för de olika varugrupperna. Elektronik är den varugrupp som belånas lägst i jämförelse med nyvärdet. Guld, silver, ädelstenar och klockor belånas högst i samma förhållande. De belånade varorna förvaras i bankvalv.
 • Vi begär i vissa fall kvitto på föremålen. Framför allt på elektronik och andra "nya" varor. Vid belåning av armbandsur och klockor av dyrare slag skall certifikat bifogas.
 • Panterna är försäkrade, helt enligt Pantbankslagen.

Aramia Pantbank AB
Götgatan 88, 11862 Stockholm

Box 20110, 10460 Stockhom

Tel: 08-6413060 

Mobil: 073-9300415 

E-post: info@aramiapantbank.se